Irlandia

reduce
expand

Mimo tego, że Irlandia w ciągu ostatnich lat znana jest z imponującego wzrostu gospodarczego i ekonomicznego wśród krajów Europy Zachodniej, to jednak nadal nie zatraciła swojej subtelności, piękna krajobrazu.

Ogromny i pełen znaczenia dorobek literacki, wyrobiona opinia dotycząca naukowców, inżynierów i wysokowykwalifikowanych pracowników w licznych branżach, w ogromnych międzynarodowych firmach zlokalizowanych własnie tu na zielonej wyspie.

Znaczący udział w społeczeństwie mają ludzie młodzi - 40% ogołu stanowią osoby poniżej 25 roku życia Pracowici choć jednocześnie rozrywkowi i przyjaźnie nastawieni, chętni do poznawania nowych ludzi. Co wydaje się zaskakujące, Irlandia wyrożnia się dużą liczbą młodych małżeństw, które decydują się na kilkoro dzieci... zjawisko to, wydaje się wręcz nieprawdopodobne na tle innych państw europejskich.