Irland

reduce
expand

Selv om Irland de siste årene har opplevd den mest imponerende økonomiske veksten i den vestlige verden, har landet allikevel ikke mistet denne vanskelig definerbare tiltrekningen, denne følelsen av å befinne seg i et magisk-mystisk rike.

Inbyggerne, som nå er de best utdannede i den engelsk-språklige verden, er sofistikerte dataeksperter, ingeniører og spesialarbeidere i filialer av utenlandske selskaper som har blitt etablert her, men virker samtidig som om de aldri har kommet riktig ut av den middelalderske landsbysagaen de en gang var en del av.

Irlenderne framstår som vennlige og joviale, men også tilbakeholdne og drømmende, med en stor andel av unge (40% av befolkningen er under 25 år). De er arbeidssomme, men allikevel alltid klar for fest og for å møte nye mennesker. Man finner unge familier med mange barn….. mange ting som ser ut til å være gått tapt i resten av Europa.