Irland

reduce
expand

Trots att Irland på sista tiden kanske inte haft någon särskilt stor ekonomisk tillväxt i förhållande till alla andra västliga länder, har den inte förlorat det där odefinierbara, subtila, djupa intrycket av att vara ett förtrollat land.

Irlands invånare, som innehar den engelskspråkiga världens högsta antal av läs-och skrivkunniga med sofistikerade datatekniker, ingenjörer eller arbetare som är högt specialiserade inom det stora antal filialer till giganter från andra sidan Atlanten som placerats här, tycks samtidigt fortfarande ingå i atmosfären från en medeltida åminnelsefest.

Vänliga, gladlynta men också försynta och drömmande; ett stort antal ungdomar (40% av befolkningen är under 25 år) som är arbetsvilliga, men alltid villiga för fester och nya vänner, unga familjer med många barn... säkerligen något som försvunnit i resten av Europa...